پنج شنبه2 آذر 1396                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 394 تن
 

اندیشکده مکتب پان‌ایرانیسم مبانی پان‌ایرانیسم : مکتب ناسیونالیسم ، گزینه‌ی نیاز ملی است


اندیشکده مکتب پان‌ایرانیسم
مبانی پان‌ایرانیسم :
مکتب ناسیونالیسم ، گزینه‌ی نیاز ملی است .
احکام مکتب ناسیونالیسم در مورد ملت ایران ، زاییده‌ی تاریخ ما و حاوی آرمان‌ملی ما و رهبر اجتماع ما است .
ملت ایران در حال فترت و تجزیه ، نیازمند وحدت است .
اجتماع ایران ، اسیر افکار ضعیف و نیازمند اندیشه‌های ملی است .

این است حکم مکتب ناسیونالیسم در مورد ملت ایران و این است
مبانی نهضت تاریخی و اجتماعی ایران یعنی « پان‌ایرانیسم » :
پان‌ایرانیسم ، نیاز ملت ایران در هنگام فترت و تجزیه است .
به عبارت دیگر ، اندیشه‌ی پان‌ایرانیسم ، حاوی آرمان و دکترین پان ایرانیسم است .
آرمان پان‌ایرانیسم متکی بر ناسیونالیسم‌تاریخی است . دکترین پان‌ایرانیسم ، متکی بر ناسیونالیسم اجتماعی است .
ناسیونالیسم ، جهان‌بینی ما است .
( بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم 1329 ـ تجدید چاپ 1358 ـ رر 13 – 12 )

واژه‌ی « ناسیونالیسم » از دو بخش « ناسیون » ( Nation) به معنای ملت و پسوند « ایسم »‌ درست شده است .

اندیشه‌ی « ملی گرایی » یا « ملت‌گرایی » در ساده‌ترین تعریف عبارت است
از شناخت و پاسداری منافع ملی . آخشیج ( عنصر ) اصیل مکتب ناسیونالیسم (
ملی‌گرایی / ملت‌گرایی ) ، « ملت » است . و بدون شناخت ملت ، شناخت
ناسیونالیسم ، امکان پذیر نیست .
ملت در شناخت راستین آن ، عبارتست از «
زنجیره‌ی ناگسستنی نسل‌های گذشته ، حال و آینده » . البته باید به یاد
داشته باشبم که ملت یک مقوله‌ی تاریخی قائم برخود می‌باشد که در بستر
دگرگشت حیاتی و اجتماعی ، شکل گرفته و رو به تکامل می‌رود .
در مکتب
ناسیونالیسم « ملت » یک موجود زنده است که به مانند هر « جان‌دار » دیگر ،
دارای قوانین ویژه‌ی زیستی خود می‌باشد . با در نظر گرفتن این اصل می‌توان
گفت :
ناسیونالیسم ، عبارت است از آیین شناخت قوانین زندگی ملت و
فلسفه‌ی نگاهبانی از موجودیت آن ؛ یا به گفته‌ی دیگر : آیین نگاهبانی از
منافع ملی .
با این برداشت ، به این نتیجه‌ی منطقی می‌رسیم که
ناسیونالیسم ، راز دریافت پدیده‌ها ، ارزش ها و مفهوم‌های اجتماعی ، بر
پایه‌ی شناسایی ِ کامل و طبیعی آن‌هاست . بدین سان ، حکم‌های مکتب
ناسیونالیسم در باره‌ی اجتماع ( ناسیونالیسم ‌اجتماعی ) درست‌ترین
ارزش‌گذاری ها و نیز بهترین راهنما ، برای رسیدن به آماج و آرمان‌های ملی
است .
کوتاه سخن آن‌که :
ناسیونالیسم چون یک جهان‌بینی ، محک و
ترازوی سنجشِ ارزش‌ها و مفهوم‌های اجتماعی و نشان‌دهنده‌ی « نیک و بد »
همه‌ی رخدادهای جهان است .
از یاد نبریم که در « غرب » حیات‌ِ « ملت »
پدیده‌ای است که عمری کم‌تر از سیصد سال دارد ؛ در حالی‌که دیرینگی ملت در
تاریخ ایران ، به کمابیش 13 هزار سال می‌رسد . از این رو ، گرچه « ملت »
نزد اروپاییان ، مفهوم نوی است ؛ اما نزد ایرانیان ، اندیشه‌ای است کهن ؛
زیرا « ملت ایران » موجودیتی است « کهن » .
چنان که گفته شد : ملت یک
مقوله‌ی تاریخی قائم به ذات است : ملت عبارت است از زنجیره‌ی ناگسستنی
نسل‌های گذشته ، حال و آینده . ملت ، تنیده‌ای است از دو آخشیج ( عنصر ) «
خون » و « خاک » :
« خون » نماد مردمانی است که پشت در پشت بر روی آن « خاک » ( سرزمین ) زندگی کرده و می‌کنند .

اما « پان‌ایرانیسم » ، نام نوینی است بر یک پدیده‌ی کهن . پان‌ایرانیسم
یا وحدت همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و همه‌ی مردمان ایرانی تبار ،
واقعیتی است عینی که در درازای تاریخ چندین هزارساله‌ی ایران ، وجود و حضور
داشته است .
پان ایرانیسم ، عبارت است از نیروی جنبشی تاریخ ایران یا
حرکت گوهری ( جوهری ) تاریخ ایران و به گفته‌ی‌ دیگر ، عبارتست از :
فلسفه‌ی تاریخ ایران .
پان‌ایرانیسم در دوران‌های « وحدت » معطوف به
نگاهبانی از « و حدت » و در دوران های تجزیه و پراکندگی ، معطوف به ایجاد «
وحدت » است . باید گفت که « پان‌ایرانیسم » حکم محتوم « ناسیونالیسم ایران
» است .
دوشنبه 12 مهرماه 1395

عکس ‏‎Pan Iranism‎‏
فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما