چهارشنبه23 آبان 1397                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 1595 تن
 

هيچ کس حق قرباني کردن ملت ايران را ندارد


ماهنامه خواندنی – شماره 79 – دی و بهمن ماه  92
 شورای نویسندگان

يکي از زيان بارترين بندهاي قرارداد ترکمان چاي ژنو ( ژنوچاي) دادن تعهد از سوي ايران مبني بر عدم بهره گيري از جنگ افزار هسته اي ، بدون گرفتن تضمين از 1+5 در اين مورد است که ايران از جانب هيچ کشور تهديد اتمي نخواهد شد و هيچ کشوري عليه ايران از جنگ افزار هسته اي بهره نخواهد گرفت .
در مقدمهي قرارداد « ژنو چاي » آمده است :
ايران دوباره تاييد ميکند که تحت هيچ شرايطي هرگز در صدد جستجو و يا توسعه ي جنگ افزارهاي هسته اي نخواهد بود .
Iran reafiran that under no circumstances will Iran ever seek or develop any nuclear weapens
در پذيرش اين تعهد ، چند نکته ي قابل توجه وجود قراردارد . آيا امضا کنندگان متوجه اين نکات بوده اند و يا آنکه دانسته آن را پذيرفته اند ؟
1 – آوردن واژه « ايران » بدون پيشوند « جمهوري اسلامي» بدين معنا است که نه حکومت جمهوري اسلامي بلکه ملت ايران ( نسل کنوني و نسل هاي بعدي) از حق داشتن جنگ افزارهاي هسته اي صرف نظر کرده است .
2 – در صورتي که همه ي کشورهاي همسايه ي ايران به جنگ افزار هسته اي مسلح شوند ، باز هم ايران حق ندارد که به اين جنگ افزار مسلح شود ؟
در حالي که امروزه بسياري از همسايگان ديوار به ديوار و نيز با فاصله ي اندک با مرزهاي ايران مانند پاکستان ، اسراييل ، هندوستان ، فدراسيون روسيه داراي ذخاير بزرگي از اين جنگ افزارها مي باشند.
حال هر گاه حکومت عهد دايناسورهاي عربستان سعودي و حتا « شيخک نشينهاي » کناره ي خليج فارس نيز مجهز به جنگ افزار هسته اي شوند ، در آن صورت چرا ايران حق داشتن اين جنگ افزار را از خود سلب کرده است ؟
3 – کشورهاي دور و نزديک همسايه ي ايران يعني هندوستان و پاکستان ، بارها يکديگر را به کاربرد جنگ افزار هسته اي تهديد کرده اند . به تازگي دولت فدراسيون روسيه اعلام کرده است که در صورت مورد حمله قرار گرفتن با جنگ افزارهاي غير هسته اي ، ممکن است براي دفاع از خود متوسل به جنگ افزار هستهاي گردد .
4 – چه تضميني در قرارداد « ژنو چاي » وجود دارد که ايران مورد تهديد و حتا حمله اتمي قرار نخواهد گرفت .
در اين صورت تکليف کشور چيست ؟ و کساني که ناخوانده همه چيز را امضا کرده اند و حتا پس از خود حق ملت ايران را واگذار نموده اند ، چه پاسخي برابر ملت ايران دارند ؟
5 – از ياد نرفته است که در همين اواخر حکومت عربستان سعودي عنوان کرد که از حکومت پاکستان بمب هسته اي خريداري خواهد کرد و شايد هم با توجه به نياز مالي پاکستان و از آن مهمتر نياز مالي حاکمان اين کشور ، تا کنون اين معامله انجام شده باشد . در آن صورت هيچ تضميني وجود ندارد که حاکمان عربستان سعودي ، لحظه اي از کاربرد جنگ افزار هسته اي عليه ايران خودداري نمايند .
اين کار در آن جا ، تنها نياز به يک فتواي از سوي مفتيان حکومتي دارد  و ميدانيم در صورتي که حاکمان بخواهند مفتيان لحظه اي در صدور فتواي استفاده از بمب اتمي عليه ايران درنگ نخواهند کرد .
6 – با توجه به متن قرارداد که ايران تحت هيچ شرايطي هرگز در صدد دستيابي و ... جنگ افزار هستهاي نخواهد بود ، بدين معني است که حتا اگر مورد حمله ي نظامي هسته اي هم قرار گرفت در پي دستيابي به جنگ افزار هسته اي نخواهد بود و مانند مردمان هيروشيما به يمن برکات امضا کنندگان با کمال آرامش و صبر هم فاجعه را تحمل خواهد کرد و هم پيامدهاي آن را .
در يک کلام ، اين بند از توافقنامه به معناي آن است که صاحبان امروزين جنگ افزارهاي هسته اي و صاحبان آينده آن هر آنچه که بخواهند ميتوانند سر مردم و سرزمين ايران بياورند و ما « تحت هيچ شرايطي » در پي دستيابي به جنگ افزارهاي بازدارنده بر نخواهيم آمد .
آيا مسوولان کشور ، نمايندگان مجلس ، فرماندههان نيروهاي مسلح ، بسيج و ارگانهاي گوناگون مفاد اين قرارداد را خوانده اند ؟  ژرفاي فاجعه ي « ژنوچاي» بسيار عميق تر از آن است که بتوان آن را زير « زرورق » رفع تحريم ها پنهان کرد !
در صـورتي که اين توافق نامه به صورت نهايي امضا شود ، در آن صورت نه از « تاک » نشان خواهد ماند و نه از « تاک نشان »

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما