سه شنبه22 آبان 1397                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 1559 تن
 

بحرين هم چنان پايدار 3 سال خيزش 30 سال مبارزه بيامان


خيزش هم ميهنان
بحريني براي سرنگوني حکومت زاده ي استعمار بر اين گله جزيره ( مجمع الجزاير
) به سومين سالگرد آن نزديک ميگردد . 14 فوريه 2011 ( 15 بهمن )9138
آغازين روز اين خيزش همگاني در بحرين جزيرهاي است که از پشتيباني سه جانبهي
مردم بحرين کرانهاي ( قطيف و احسا يا به اصطلاح اشغالگران سعودي ، استان
شرقيه ) نيز برخوردار ميباشد .

سه سال تمام است که شهرها و مناطق
گوناگون بحرين ، شاهد حضور پرشمار نيروهاي اقليتي و خودروهاي زرهي نظاميان
عربستان سعودي و عوامل شيخ غاصب از يک سو و با اعتراضها و تظاهرات روزانه ي
مردمي از سوي ديگر ميباشد . در اين ميان رژيم غاصب آل خليفه از بالگرد نيز
براي شليک گلوله هاي حاوي گازهاي سمي به ميان تظاهر کنندگان و نيز خانه
هاي مردم بهره ميگيرد. شدت اين يورشها به خانه هاي مردم به حدي است که
اهالي خانه هاي مورد يورش بالگردها ناچار از ترک خانه ها ميشوند . اثر اين
گازهاي سمي حتا تا 24 ساعت نيز باقي ميماند و ساکنان نميتوانند در اين مدت
به خانه هاي خود بازگردند .

براي جلوگيري از آشکار شدن جنايات عوامل
شيخ غاصب و مزدوران سعودي به گونه ي سازمان يافته ، خبرنگاران و کوشندگان
حقوق بشر را که در پي مستند سازي جنايتها عليه مردم بحرين اند ، مورد هدف
قرار ميدهند . بدين سان ، تا کنون افراد بسياري از جمله احمد ال فردان را
به اتهام عکس برداري از تظاهرات بازداشت کرده اند . وي را که به شدت از سوي
ماموران شيخ غاصب و آل سعود کتک خورده بود ، به جاي زندان به ناچار به
بيمارستان وزارت کشور منتقل کردند .

هم چنين مزدوران مزبور خبرنگار
ديگري به نام جعفر مرهون را نيز به همين جرم بازداشت کردند . هم اکنون شمار
زندانيان تظاهرات خياباني، پزشکان به جرم درمان زخميها ، عکاسان ، مستند
سازان ، خبرنگاران ، معلمان و ... به چند هزار نفر ميرسد .

اما در اين
ميان سکوت مراجع ديني در درون ايران ، بسيار تامل برانگير است . از سوي
ديگر هيچ گونه امکاني براي تجمع هاي مردمي براي پشتيباني و ابراز همبستگي
با هم ميهنان بحريني داده نميشود تا جهانيان با حقانيت مبارزه ي مردم بحرين
پيش از پيش آشنا گردند .

دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي، وظيفه ي دفاع
از مردم بحرين را از سوي مردم ايران به عهده دارد و مراجع نيز وظيفه ي
دفاع مذهبي از مردم بحرين از سوي مردم ايران را به عهده دارند .

مساله
بحرين ( استان چهاردهم روزگار نه چندان دور ) مساله اي کوچک نيست که اين
گونه دستگاه هاي مسئول و مراجع ديني از کنار آن ميگذرند ، به ويژه آن که
امروزه اين سرزمين ايراني نشين مانند سرزمين ايراني نشين بحرين کرانه اي (
احسا و قطيف ) نيز به اشغال نيروهاي حکومت اهريمني عربستان سعودي در آمده
است .

حکومت کره جنوبي ، مقادير زيادي گازهاي کشنده به شيخ غاصب بحرين
فروخته است تا در سرکوب مردم به کار گرفته شود . تا کنون در اثر کاربرد گاز
سمي ساخت کره جنوبي ، بسياري از همخانمانان بحريني ما جان خود را از دست
دادهاند . البته از ياد نبريم که کره ي جنوبي به ظاهر جز امضاء کنندگان
پرتکل 2591 ژنو درباره منبع استفاده از گازهاي خفه کننده سمي و ساير گازها و
وسايل باکتريايي ميباشد .

از سوي ديگر شيخ غاصب بحرين در پي آن است تا
با اجير کردن 5 هزار سوداني و دادن تابعيت ، از آنان براي سرکوب هرچه
بيشتر مردم بهره گيرد .


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما