سه شنبه22 آبان 1397                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 2783 تن
 

واژگان فارسي را به کار گيريمواژگان برابر فارسي پيشنهادي خوانندگان و
شوراي نويسندگان «خواندني»

ماهنامه خواندنی شماره 69

عظيم                       سترگ/ گران
عفريت                      ديو/ اهريمن
عفو                          بخشش
علت                         انگيزه/ چرايي
عَلم                          درفش/ پرچم
علم                          دانش
علوم                        دانشها
عمومي                      همگاني
عناد                         دشمني
عواقب                      پيامد
غرور                        خودبيني
غريب                       ناآشنا
غريزه                       سرشت
غسل                        شستن
غصه                         اندوه
غفار                         آمرزنده
غلبه                         چيرگي/ پيروزي
غلو                          گزافهگويي/ بزرگنمايي
غليان                       جوشش
غم                           اندوه
غمزه                        ناز/ کرشمه
غيب                        ناپديد
غير                          جز/ مگر
غيظ                         خشم / خشم پنهان
غيرخالص                  ناسره
غيرصالح                    ناشايست
غيردايم                     ناپايدار
فسخ                         به هم زدن/ شکستن
فسق                        آلودگي/ گناه
فصاحت                     شيوايي / شيوايي سخن
فصيح                       شيوا
فضاحت                    رسوايي
فضل                       دانش
فضله                       سرگين
فضيلت                     برتري / شايستگي
فطرت                      سرشت/ خوي

واژههاي برگزيدهي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

دکور                        آرايه
دکوراتور                   آرايهگر
ايدهآل                      آرماني
ايدهآليست                 آرمانگرا
تست                       آزمون
حقالتدريس               آموزانه
مگنت                      آهنربا
اينتونيشن                  آهنگ
دبلروم                     اتاق دو تخته
سنديکا                      اتحاديه
فينگر پرينت               اثر انگشت
ويبرشن                    ارتعاش
آپگريد                      ارتقا دادن – بروز کردن
کمپ                       اردوگاه
سِند                         ارسال[گسيل]
کال ويتينگ               انتظار مکالمه [گفتوگو]
موتيف                      انگاره

ترمينال                     پايانه
استيبل                     پايدار
سايت                       پايگاه، ديدارگاه
بيس                        پايه
ديليت                      حذف
سنسور                     حسگر
فنس                       حصار، [پرچين]
سيو                         حفظ کردن، [ذخيرهکردن]
بولتن                          خبرنامه
سرويس                      خدمت
ارور                           خطا
افاف                         دربازکن
فِرست کلاس                درجهيک
پورتال                         درگاه
اينباکس                      دريافتي
ريسيو                         دريافت
پوتيبل                         دستي
آرنج                           آرايش
فايل                           پرونده

برخي واژههاي برگزيده فرهنگستان زبان و ادب فارسي در حوزهي گردشگري و جهانگردي

بدينگ                        لوازم تختخواب
چکاين                       ورود
ويزا اينفورميشن             اطلاعات رواديد
ويزا سرويس                 خدمات رواديد

واژههاي برگزيدهي فرهنگ و ادب فارسي در حوزهي اطلاعرساني

اينفورميشن اکيوريسي      درستي اطلاعات
سوروي                       پيمايش
اينفورميشناليزيشن           اطلاعاتي شدن
اينفورميشن ايجنسي        بنگاه اطلاعگزاري
اينفورميشن آنالايز            تحليل اطلاعات
اينفورميشن گپ             شکاف اطلاعاتي
اينفورميشن گدرينگ        گردآوري اطلاعات


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما